Obrazek Prahy

Identifikační údaje společnosti

Identifikační údaje společnosti

HOCHTIEF Development Czech Republic, s.r.o.
sídlo firmy: Heydukova 410/3
180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 25 13 91 69
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze v oddíle C, číslo vložky 52916
jednatel společnosti: Peter-René Jamin