Obrazek Prahy

Identifikační údaje společnosti

Identifikační údaje společnosti

HOCHTIEF Development Czech Republic, s.r.o.
sídlo firmy: Nádražní 344/23
150 00 Praha 5 

IČO: 25 13 91 69
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem v Praze v oddíle C, číslo vložky 52916
jednatelé společnosti: Javier Carreňo a Peter Rene Jamin